965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] En el marc de l’elaboració del Pla Estratègic de Turisme de Callosa d’en Sarrià per part de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià, els fem arribar la següent enquesta, la qual té com a objectiu principal analitzar la percepció de la societat local sobre el turisme, la seua evolució, els seus reptes, etc.

ENQUESTA

[CAS] En el marco de la elaboración del Plan Estratégico de Turismo de Callosa d’en Sarrià por
parte del Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià, les hacemos llegar la siguiente encuesta,
la cual tiene como objetivo principal analizar la percepción de la sociedad local sobre el
turismo, su evolución, sus retos, etc. 

ENCUESTA