965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Des dels Serveis Tècnics Municipals s’ha procedit a tapar un pou d’uns 60 centímetres de profunditat que es trobava en una propietat privada, confrontant a la zona verda del Barranc dels Chorros.

Es tracta d’un registre de clavegueram anul·lat que, encara que no és molta profunditat, contenia enderrocs que podrien representar un perill i, per això, s’ha segellat amb una tapadora de ferro.