965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’associació Els Maçons de Sant Joan d’Espanya (Lògia nº28) , han donat a l’Ajuntament de Callosa, productes de necessitats bàsiques, perquè puguen repartir-se entre les famílies més vulnerables del municipi.
La regidora de Servicis Socials, Mari Carmen Bou, vol agrair la implicació Dels Maçons, al seu president, Jerry Roberts, i al Supermercat Mendoza a l’Alfàs del Pi, ja que la seua ajuda ha sigut fonamental per a poder realitzar esta donació. Els Maçons col·laboren en distints projectes socials i presten suport a famílies necessitades.
 
[CAS] La asociación Los Masones de San Juan de España (Logia nº28), han donado al Ayuntamiento de Callosa, productos de necesidades básicas, para que puedan repartirse entre las familias más vulnerables del municipio.
La concejal de Servicios Sociales, Mari Carmen Bou, quiere agradecer la implicación de Los Masones, a su presidente, Jerry Roberts, y al Supermercado Mendoza en Alfaz del Pi, ya que su ayuda ha sido fundamental para poder realizar esta donación. Los Masones colaboran en distintos proyectos sociales y prestan apoyo a familias necesitadas.