965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] En un acte de solidaritat amb Callosa, L’associació Els Maçons de Sant Joan d’Espanya (Lògia nº28) , local va dur a terme una donació massiva d’aliments. Els maçons van demostrar una vegada més el seu compromís amb el benestar de la societat i el seu desig de marcar la diferència en la vida de les persones que enfronten situacions de vulnerabilitat. El lliurament dels aliments es va realitzar amb representants de la Lògia Maçònica i membres de l’Ajuntament. Durant l’ocasió, es va destacar el paper crucial que exerceixen les organitzacions civils en la construcció d’una comunitat més solidària i equitativa.
 
[CAS] En un acto de solidaridad con Callosa, La asociación Los Masones de San Juan de España (Logia nº28), local llevó a cabo una donación masiva de alimentos. Los masones demostraron una vez más su compromiso con el bienestar de la sociedad y su deseo de marcar la diferencia en la vida de las personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.
La entrega de los alimentos se realizó con representantes de la Logia Masónica y miembros del Ayuntamiento. Durante la ocasión, se destacó el papel crucial que desempeñan las organizaciones civiles en la construcción de una comunidad más solidaria y equitativa.