965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’ascens vertiginós dels contagis en les últimes setmanes ha catapultat la incidència de Covid-19 a nivells que no s’havien vist des de febrer en molts municipis. La xifra dels quals estan en risc extrem per coronavirus segons els paràmetres marcats en el semàfor del Ministeri de Sanitat, és a dir, amb més de 250 casos per cada 100.000 habitant.
Els Concerts previstos per a les Festes de Sant Jaume, per a demà divendres i diumenge que ve, en la Plaça del Convent, s’ajornen per motius sanitaris.
Des de la Regidoria de Festes, volem transmetre-us nostres més sinceres disculpes.
Les circumstàncies sobrevingudes són les que ens impediran gaudir de la nostra música.
 
[CAS] El ascenso vertiginoso de los contagios en las últimas semanas ha catapultado la incidencia de Covid-19 a niveles que no se habían visto desde febrero en muchos municipios. La cifra de los cuales están en riesgo extremo por coronavirus según los parámetros marcados en el semáforo del Ministerio de Sanidad, es decir, con más de 250 casos por cada 100.000 habitante.
Los Conciertos previstos para las Fiestas de San Jaime, para mañana viernes y el próximo domingo, en la Plaza del Convent, se aplazan por motivos sanitarios.
Desde la Concejalía de Fiestas, queremos transmitiros nuestras más sinceras disculpas.
Las circunstancias sobrevenidas son las que nos impedirán disfrutar de nuestra música.