965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’ajuntament informa que, per a les Eleccions Generals del 23 de juliol, i atés que coincideixen amb les festes de Sant Jaume, s’han canviat d’ubicació dos col·legis electorals. Tots els electors que han vingut votant a la Casa de la Música hauran d’anar a votar al nou edifici municipal d’Urbanisme, situat al Carrer Ramón y Cajal, en el seu accés principal.
Tots els electors que han vingut votant en el Saló Social (Casa Roja), hauran d’anar a votar al nou edifici Saló Social, situat al Carrer Ramón y Cajal, al costat de la Policia Local.
[CAS] El ayuntamiento informa que, para las Elecciones Generales del 23 de julio, y dado que coinciden con las fiestas de San Jaime, se han cambiado de ubicación dos colegios electorales. Todos los electores que han venido votando en la Casa de la Música deberán ir al votar al nuevo edificio municipal de Urbanismo, situado en la Calle Ramón y Cajal, en su acceso principal.
Todos los electores que han venido votando en el Salón Social (Casa Roja), deberán ir a votar al nuevo edificio Salón Social, situado en la Calle Ramón y Cajal, al lado de la Policía Local.