965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

[VAL] El Vicepresident Nacional del SPPLB, Francisco A. González, es reuneix amb el Sr. Alcalde de Callosa d`en Sarrià , Sr. Andrés Molina i amb l’Intendent Cap de la Policia Local, Sr. Juan Carlos Palacios. Durant el transcurs de la reunió s’han tractat diferents temes de interés del col·lectiu de la policia local i de la resta d’empleats municipals. L’Alcalde ens ha mostrat el seu interés en els assumptes tractats, manifestant que es troben en l’actualitat treballant en ells, perquè en breu es puguen dur a terme els mateixos.

[CAS] El Vicepresidente Nacional del SPPLB, Francisco A. González, se reúne con el Sr. Alcalde de Callosa d`en Sarrià, D. Andrés Molina y con el Intendente Jefe de la Policía Local, D. Juan Carlos Palacios. Durante el transcurso de la reunión se han tratado diferentes temas de interes del colectivo de la policia local y del resto de emplead@s municipales.

El Alcalde nos ha mostrado su interés en los asuntos tratados, manifestando que se encuentran en la actualidad trabajando en ellos, para que en breve se puedan llevar a cabo los mismos.