965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

*Els comptes municipals s’han aprovat finalment després de desestimar l’única al•legació presentada

Aquesta vesprada s’ha celebrat a la Casa de Cultura una sessió plenària extraordinària en la qual s’ha desestimat una única al·legació sobre un tema específic de Personal presentada per un empleat públic als Pressupostos de 2019.

En primer lloc s’ha ratificat la urgència amb els vots a favor de l’equip de govern, el grup municipal del PP –que comptava amb un regidor menys, per l’absència en aquesta sessió plenària d’Alicia Saval- i l’edil no adscrita Montserrat Romeu. El PSOE i l’edil no adscrita, Mari Carmen Mascaró, han votat en contra de la urgència.

A continuació, la desestimació de l’al·legació ha comptat amb els vots a favor de l’equip de govern, l’abstenció dels populars i de l’edil no adscrita Montserrat Romeu. El PSOE i l’edil no adscrita, Mari Carmen Mascaró, han votat en contra. El vot de qualitat de l’alcalde ha desestimat finalment l’al·legació.

Malgrat la desestimació, l’al·legació presentada per a recollir en la plantilla la Plaça d’Oficial de la Policia Local en el Grup B de titulació amb retribució des del dia d’entrada en vigor de la Llei 17/2017, de 13 de desembre de 2017, de la Generalitat, de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana continuarà la seua tramitació, segons es va aprovar en Junta de Govern el passat 8 de febrer de 2019. Així, una vegada aprovat el pressupost definitivament, des del Departament de Personal s’iniciaran els tràmits per a l’adaptació del Catàleg de Llocs de treball juntament amb la Plantilla de Personal i la Relació de Llocs de treball, en compliment de la Llei 17/2017, ja que la mateixa llei disposa que els ajuntaments podran adaptar la seua estructura en el termini màxim de quatre anys.

 

Pressupostos 2019

Una vegada desestimada l’al·legació al Pressupost, queden definitivament aprovades els comptes municipals per a l’exercici 2019 que ascendeixen a 7.484.753,28 euros.

Es tracta d’uns pressupostos austers que intenten no infringir la regla de la despesa i que, no obstant això, continuen en la línia de fomentar les polítiques socials amb destacades partides per a Educació, Igualtat i Joventut.

 

Nova aula P2 en el col·legi Bernat de Sarrià

En Educació a més de contemplar els més de 650.000 euros per als projectes que s’executaran a través del Pla Edificant de la Conselleria en els dos col·legis públics d’Infantil i Primària de Callosa d’en Sarrià (530.939,41 euros per al Bernat de Sarrià i 121.402,16 euros per al Mirantbò), s’invertiran 26.000 euros per a habilitar una aula per a xiquets de 2 anys en el col·legi públic Bernat de Sarrià.

Així mateix, es mantindran amb la mateixa quantitat pressupostària les partides per a la subvenció de material escolar (7.000 euros), les ajudes a les AMPAS dels col·legis (11.000 euros), les beques a estudiants d’Erasmus (3.000 euros), les ajudes al transport a estudiants universitaris i d’FP (10.000 euros) i la partida destinada al transport escolar (4.000 euros).

Per a la promoció de l’ús del valencià a través d’AVIVA es continuarà destinant 4.500 euros.

 

Foment de les polítiques d’Igualtat

En Igualtat s’experimenta un increment de 1.500 euros respecte a l’anterior pressupost amb un total de 6.000 euros per a desenvolupar activitats de sensibilització, quantitat a la qual se sumen 18.000 euros més, corresponent a la subvenció que ha concedit a l’Ajuntament callosí el Ministeri d’Igualtat. Així mateix, se subscriurà un conveni amb l’associació comarcal contra la violència de gènere ‘Dones amb Veu’, es mantindrà la Unitat Especialitzada en Atenció a la Violència de Gènere de la Policia Local i també se subscriurà un conveni amb l’associació comarcal Anemone (Grup d’autoajuda per a dones amb càncer de mama i ginecològic).

Dins de les ajudes socials es destinaran 52.000 euros a la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Baixa, a la qual pertany Callosa d’en Sarrià. A aquesta quantitat se sumaran altres 11.000 euros a ajudes socials que gestionarà el propi Ajuntament. El pressupost dirigit al programa ‘Menjar a casa’ tornarà a ser de 3.000 euros.

La partida per a activitats dirigides a la tercera edat es mantindrà en 3.000 euros.

 

Per a desenvolupar activitats de Joventut l’Ajuntament destinarà 15.000 euros que serviran per a continuar impulsant el nou Punt Jove, a través de la Xarxa Jove, amb activitats que atraguen els joves a aquest nou espai i que els done noves alternatives d’oci educatiu, així com altres polítiques que fomenten la seua capacitat de participació i decisió.

Els col·lectius i entitats municipals mantindran igualment les mateixes partides. Així, la Associació d’Amics de la Música rebrà 38.000 euros, la Associació de Moros i Cristians 25.000 euros, l’Atlètic de Callosa CF 17.000 euros, i a altres associacions i clubs esportius es destinaran 5.000 euros.

 

Estudi Modificació puntual PGOU

Els pressupostos inclouen a més una partida de 135.000 euros que es destinarà a l’elaboració d’estudis i treballs per a iniciar els tràmits per a la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU). Es tracta d’una modificació puntual que ha sigut recolzada per tots els representants municipals, ja que vetlarà pel creixement poblacional i econòmic del poble.

 

Inversions

En el capítol d’inversions l’Ajuntament destinarà un total d’1.054.433,05 euros. A més dels projectes ja assenyalats corresponents al Pla Edificant i la inversió per a habilitar el nou aula de P2 en el col·legi Bernat de Sarrià, contemplats dins d’aquest capítol, es destinaran 157.784,12 per a la reparació dels camins Micleta i Pineda. 62.383,59 euros per a la renovació de la xarxa d’aigua potable en el Barri, en el qual s’engloben els carrers La Pau i Barceloneta. 12.000 euros per al condicionament del nou local per a Serveis Tècnics que se situarà en el nou edifici Polifuncional.

 

Igualment, es destinaran 114.400 euros per a la reparació del Camí dels Clots, la intervenció del qual és necessària, ja que la paret que fita amb la carretera d’accés a l’Algar representa actualment un perill, ja que manca de la suficient estabilitat i és necessari realitzar un mur de contenció en la mateixa per a evitar un possible corriment de terres com a conseqüència d’un possible temporal de pluges.

 

Finalment, s’invertiran 6.400 euros per a equipament informàtic a la Biblioteca Municipal. Aquesta última inversió respon a una de les propostes més reiterades que s’han presentat en el procés dels pressupostos participatius. Han sigut nombroses les peticions veïnals registrades perquè es renoven els equips informàtics d’aquest espai públic, ja que els existents es troben bastant obsolets.