965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

En la sessió plenària celebrada ahir a la vesprada es va aprovar per unanimitat una moció impulsada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) amb motiu del Dia Internacional de la Dona que es commemora cada 8 de març.

A través d’aquest document l’Ajuntament es compromet a commemorar el Dia Internacional de la Dona i promoure activitats dirigides a reforçar el principi d’igualtat entre homes i dones, sumant-se al lema de l’ONU «Pensem en igualtat, construïm amb intel·ligència, innovem per al canvi».

Així mateix, s’instarà al Govern Central a la presentació i aprovació d’una Llei d’Igualtat Laboral, entre homes i dones, a fi de garantir de manera efectiva el dret a la conciliació, així com les mesures que facen possible la igualtat en l’ocupació.

El Consistori es comprometrà a elaborar polítiques d’igualtat de caràcter transversal i en el pressupost; a avaluar i fer el seguiment dels acords presos en matèria d’igualtat a través de plans d’igualtat tant per a la ciutadania com per a les plantilles municipals i donar compte periòdicament a aquest ple.

S’impulsaran polítiques que fomenten la conciliació, la coresponsabilitat, així com la no discriminació de la dona, per a propiciar l’eliminació de polítiques que encara es donen de forma encoberta en determinades professions en les quals les dones embarassades són penalitzades pel simple fet de ser mares i avaluades amb un «rendiment anormal».

Es propiciarà des de les diferents àrees municipals, que totes les persones, quan així ho necessiten, compten amb l’atenció necessària mitjançant els serveis públics, perquè les tasques de la cura familiar no suposen una desigualtat a l’hora de la integració efectiva de la dona en la vida laboral i/o en la seua carrera professional.

A través de la moció es demanarà al Govern espanyol la ratificació del Conveni 189 de l’OIT (Organització Internacional del Treball) per a la dignificació del treball en la llar i les cures.

L’Ajuntament es compromet a encoratjar a altres institucions a continuar treballant per la igualtat i en avançar en el desenvolupament de les polítiques per la igualtat i contra la violència masclista i de gènere. Manifesta la importància del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, i la continuïtat pressupostària per a garantir la seua aplicació. Manifesta la importància cívica i política del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista.

L’Ajuntament s’adhereix a l’acord al qual s’ha arribat en les Corts Valencianes el passat 30 de gener, pel qual es reforça l’acord del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista i per tant, ens comprometem també a continuar fent valdre les mesures de l’aquest Pacte, a més vam mostrar el nostre rebuig a qualsevol tipus de posicionament polític que negue l’existència de la violència de gènere i masclista o que propugne la minoració de les mesures de protecció de les dones. Per tant, mostra també el rebuig a l’adopció de qualsevol tipus d’acord, explícit o implícit, amb formacions amb aquests plantejaments. Cal recordar que la violència contra les dones és un tema que ha sigut objecte d’un pacte d’Estat.

A través de la moció de la FVMP l’Ajuntament es declara al poble de Callosa d’en Sarrià com un municipi contra la violència masclista i lliure de tràfic i de prostitució.

S’exigirà a les Administracions Públiques un finançament suficient per a dur a terme les polítiques d’igualtat, així com les polítiques educatives i les socials. Per això, amb l’objectiu de millorar l’Estat del Benestar al nostre país, s’exigeix una reforma urgent de l’actual model de finançament autonòmic.

Finalment, a través de la moció es facilitaran espais per a les activitats programades per les associacions per la Vaga mundial de dones del dia 8 de març convocada a nivell mundial pel Moviment Feminista.