965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] El Patronat provincial de turisme concedeix una subvenció per a la promoció turística de la Costa Blanca i en concret en la línia 1 Comunicació i màrqueting digital” : Edició, impressió i traducció de material promocional turístic 2.698,55.-€

[CAS] El Patronato provincial de turismo concede una subvención para la promoción turística de la Costa Blanca y en concreto en la línea 1 “Comunicación y marketing digital” : Edición, impresión y traducción de material promocional turístico 2.698,55.-€