965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] El Patronat provincial de turisme concedeix una subvenció per a la promoció turística de la Costa Blanca i en concret en la línia 2 “Promoció de l’oferta turística” : Impressió de 40.000 fullets promocionals desplegables del municipi de Callosa d’en Sarrià 8.976,63.-€

[CAS] El Patronato provincial de turismo concede una subvención para la promoción turística de la Costa Blanca y en concreto en la línea 2 “Promoción de la oferta turística” : Impresión de 40.000 folletos promocionales desplegables del municipio de Callosa d’en Sarrià 8.976,63.-€