965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
(VAL) Divendres passat 7 de juny va tindre lloc la primera sessió de la formació dirigida al personal tècnic de l’administració i Forces i Cossos de Seguretat, especialitzada en “Atenció i acompanyament respectuós a dones víctimes de violència de gènere” Durant les classes es tractaran temàtiques molt necessàries per a avançar en la sensibilització i conscienciació en matèria d’igualtat, així com en la millora dels servicis d’atenció i acompanyament que s’oferixen a les dones víctimes de Violència de Gènere. Organitzat per la regidoria d’Igualtat i el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.
(CAS)El pasado viernes 7 de junio tuvo lugar la primera sesión de la formación dirigida al personal técnico de la administración y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especializada en “Atención y acompañamiento respetuoso a mujeres víctimas de violencia de género” Durante las clases, se tratarán temáticas muy necesarias para avanzar en la sensibilización y concienciación en materia de igualdad, así como en la mejora de los servicios de atención y acompañamiento que se ofrecen a las mujeres víctimas de Violencia de Género. Organizado por la concejalía de Igualdad y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.