965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] El Ministeri d’Igualtat , Secretaria d’Igualtat i contra la Violència de Gènere, concedeix a l’Ajuntament de Callosa, dins el Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere, una ajuda de 4.300,21.-€ la qual es destina per a la vigilància i protecció de la violència de genere.

[CAS] El Ministerio de Igualdad , Secretaría de Igualdad y contra la Violencia de Género, concede al Ayuntamiento de Callosa, dentro el Pacto de Estado en materia de violencia de género, una ayuda de 4.300,21.-€ la cual se destina para la vigilancia y protección de la violencia de genero.