965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

[VAL] El Diumenge de Rams, que enguany és el 24 de març, dona inici a la Setmana Santa 2024, que culmina amb la Pasqua de Resurrecció.

[CAS] El Domingo de Ramos, que este año es el 24 de marzo, da inicio a la Semana Santa 2024, que culmina con la Pascua de Resurrección.