965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL]  El Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona o Dia Internacional de la No violència de gènere es commemora anualment el 25 de novembre per a denunciar la violència que s’exerceix sobre les dones a tot el món i reclamar polítiques en tots els països per a la seua erradicació.
 L’Ajuntament vol mostrar el seu compromís amb la lluita contra la violència cap a les dones.
Des de la regidoria d’Igualtat volem donar visibilitat a aquesta xacra i per això convoquem a tota la ciutadania el DIJOUS 25 DE NOVEMBRE a les 11.30 a escoltar la lectura d’un manifest i a guardar 1 minut de silenci en memòria de totes les dones víctimes de violència masclista. L’acte estarà acompanyat de música de violí a càrrec de Lluna Galiana Pascual alumna de l’IES Rodolfo Llopis.
Entre els actes es troba la exposició amb el títol ‘No somrigues als maltractaments’, que es pot veure des del divendres 26 de novembre fins al dilluns 13 de desembre, de 9.00 a 14.00, de dilluns a divendres, i de 17.00 a 20.00, de dilluns a dijous a la Casa de Cultura.
La edil d’Igualtat, Mari Carmen Bou, va explicar que, a pesar que es tracta de dibuixos relatius a la violència de gènere en clau d’humor, «no per això es pretén desdramatizar les insofribles vivències de milers de dones, sinó demostrar el compromís de cada persona caricaturista i de el camp de les belles arts enfront de la violència masclista«.
 
[CAS]  El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o Día Internacional de la No violencia de género se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación.
 El Ayuntamiento quiere mostrar su compromiso con la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
Desde la concejalía de Igualdad queremos dar visibilidad a esta lacra y por eso convocamos a toda la ciudadanía el JUEVES 25 DE NOVIEMBRE a las 11.30 a escuchar la lectura de un manifiesto y a guardar 1 minuto de silencio en memoria de todas las mujeres víctimas de violencia machista. El acto estará acompañado de música de violín a cargo de Lluna Galiana Pascual alumna de la IES Rodolfo Llopis.
Entre los actos se encuentra la exposición con el título ‘No sonrías a los maltratos’, que se puede ver desde el viernes 26 de noviembre hasta el lunes 13 de diciembre, de 9.00 a 14.00, de lunes a viernes, y de 17.00 a 20.00, de lunes a jueves en la Casa de Cultura.
La edil de Igualdad, Mari Carmen Bou, explicó que, a pesar de que se trata de dibujos relativos a la violencia de género en clave de humor, «no por eso se pretende desdramatizar las insufribles vivencias de miles de mujeres, sino demostrar el compromiso de cada persona caricaturista y del campo de las bellas artes frente a la violencia machista«.