965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[CAS] Una año más, el departamento de Juventud de la Diputación de Alicante pone en marcha VERANO ACTIVO, una variedad de actividades acuáticas gratuitas para jóvenes de 18 a 30 años.
El plazo de inscripción se ha abierto hoy, así que os paso algunas imágenes para post e historias de redes sociales y el enlace por si queréis difundirlo entre la juventud de vuestros municipios.
[VAL] Una any més, el departament de Joventut de la Diputació d’Alacant posa en marxa ESTIU ACTIU, una varietat d’activitats aquàtiques gratuïtes per a joves de 18 a 30 anys.
El termini d’inscripció s’ha obert hui, així que us passe algunes imatges per a post i històries de xarxes socials i l’enllaç per si voleu difondre’l entre la joventut dels vostres municipis.