965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] El Consell Comarcal per la Igualtat de la Marina Baixa, CCIMB, torna a reunir-se per a la sessió de treball que es realitza mensualment en un municipi diferent de la Marina Baixa.
La reunió s’ha celebrat aquest dilluns, 6 de febrer, en la Sala d’actes de la Casa de Cultura de Callosa d’en Sarrià, han participat les regidores i agents d’Igualtat de: Callosa d’en Sarrià, Altea, Benidorm, Finestrat, La Nucia, Polop, L’Alfàs del Pi i La Vila Joiosa, així com la tècnica d’Igualtat de la Mancomunitat Marina Baixa.
Mª Carmen Bou, regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de Callosa es mostra satisfeta per seguir amb el compromís de les regidories d’Igualtat de la Marina Baixa per a continuar lluitant unides enfront del masclisme, promoure polítiques d’Igualtat i impulsar activitats de prevenció, educatives, d’informació i d’atenció a les víctimes de violència masclista.
Els punts de l’ordre del dia de la reunió, han sigut:
Seguiment de la pròxima campanya de masculinitats igualitàries que es llançarà previsiblement al març.
Informació sobre la Trobada de Dones Marina Baixa que se celebra enguany en el municipi d’Altea i de la qual pròximament es presentarà el cartell i el programa d’actes.
En l’últim punt del dia, s’ha debatut com des del Consell es pot secundar o col·laborar amb l’associació El Crit del Silenci associació de familiars i pacients afectades per endometriosis.
M.ª Carmen Bou Ortega, regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià, com a amfitriona de la reunió de treball, agraeix a totes les regidores i tècniques d’Igualtat la seua assistència, el seu compromís i aprofita per a felicitar-les per la tasca que realitzen des de les seues regidories, amb l’objectiu d’aconseguir una societat més igualitària i lliure de violència masclista.
[CAS] El Consejo Comarcal por la Igualdad de la Marina Baixa, CCIMB, vuelve a reunirse para la sesión de trabajo que se realiza mensualmente en un municipio diferente de la Marina Baixa.
La reunión se ha celebrado este lunes, 6 de febrero, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Callosa d’en Sarrià, han participado las concejalas y agentes de Igualdad de: Callosa d’en Sarrià, Altea, Benidorm, Finestrat, La Nucia, Polop, L’Alfàs del Pi y La Vila Joiosa, así como la técnica de Igualdad de la Mancomunidad Marina Baixa.
Mª Carmen Bou, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Callosa se muestra satisfecha por seguir con el compromiso de las concejalías de Igualdad de la Marina Baixa para continuar luchando unidas frente al machismo, promover políticas de Igualdad e impulsar actividades de prevención, educativas, de información y de atención a las víctimas de violencia machista.
Los puntos del orden del día de la reunión, han sido:
Seguimiento de la próxima campaña de masculinidades igualitarias que se lanzará previsiblemente en marzo.
Información sobre la Trobada de Dones Marina Baixa que se celebra este año en el municipio de Altea y de la que próximamente se presentará el cartel y el programa de actos.
En el último punto del día, se ha debatido cómo desde el Consejo se puede apoyar o colaborar con la asociación El Grito del Silencio asociación de familiares y pacientes afectadas por endometriosis.
M.ª Carmen Bou Ortega, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià, como anfitriona de la reunión de trabajo, agradece a todas las concejalas y técnicas de Igualdad su asistencia, su compromiso y aprovecha para felicitarlas por la tarea que realizan desde sus concejalías, con el objetivo de conseguir una sociedad más igualitaria y libre de violencia machista