965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] El Ceip Bernat de Sarrià ha celebrat les seves jornades culturals. Aquest curs han estat encaminades a la salut física i mental i els beneficis de l’esport.
Els alumnes han realizat xarrades amb col.laboració amb el Centre de Salut, sessions d’activitat físsica intergeneracional amb les persones del Ceam, xarrades de superació personal a càrrec de Modest i visita del Col.legi de veterinaris amb els seus gossets.
Sens dubte unes jornades intersectorials amb la salut i l’esport com a base.
La jornada ha acabat amb les mones de Pasqua oferides per l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià.
[CAS] El Ceip Bernat de Sarriá ha celebrado sus jornadas culturales. Este curso han sido encaminadas a la salud física y mental y los beneficios del deporte.
Los alumnos han realizado charlas con colaboración con el Centro de Salud, sesiones de actividad física intergeneracional con las personas del Ceam, charlas de superación personal a cargo de Modesto y visita del Colegio de veterinarios con sus perritos.
Sin duda unas jornadas intersectoriales con la salud y el deporte como base.
La jornada ha acabado con las monas de Pasqua ofrecidas por el Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià.