965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

[VAL] L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià treballa en la posada en marxa del Fort de Bèrnia. Hui s’ha signat l’acta de replanteig per a iniciar les obres de conservació i manteniment d’aquest edifici, catalogat com a BIC (Bé d’Interés Cultural) . Una edificació datada del segle XVI que hem de preservar i posar en valor per la seua singularitat i interés històric.

[CAS] El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià trabaja en la puesta en marcha del Fort de Bèrnia. Hoy se ha firmado el acta de replanteo para iniciar las obras de conservación y mantenimiento de este edificio, catalogado como BIC (Bien de Interés Cultural). Una edificación datada del siglo XVI que debemos preservar y poner en valor por su singularidad e interés histórico.