965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
VAL L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià posa en funcionament l’Ecoparc mòbil en el qual es podran reciclar articles com ara; aerosols, filtres, calçat, tèxtil, pneumàtics, xicotets electrodomèstics, cintes de vídeo, oli, llibres, radiografies, bateries, electrodomèstics mitjans, encenedors, tubs fluorescents, paper, cartó, plàstics, envasos lleugers, metalls, olis vegetals, bombetes, pintures, envases productes químics, medicaments caducats, vidre, equips elèctrics i electrònics i piles alcalines… El camió estarà situat en la plaça del Convent tots dissabtes de 10.00 a 13.00 hores.
CAS El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià pone en funcionamiento el Ecoparque móvil en el cual se podrán reciclar artículos tales como; aerosoles, filtros, calzado, textil, neumáticos, pequeños electrodomésticos, cintas de vídeo, aceite, libros, radiografías, baterías, electrodomésticos medianos, encendedores, tubos fluorescentes, papel, cartón, plásticos, envases ligeros, metales, aceites vegetales, bombillas, pinturas, envases productos químicos, medicamentos caducados, vidrio, equipos eléctricos y electrónicos y pilas alcalinas… El camión estará ubicado en la plaza del Convento todos sábados de 10:00 a 13:00 horas. ¡¡¡¡