965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL]  Finalitza el condicionament del local al costat de la policia local, en l’edifici multiusos.
[CAS]  Finaliza el acondicionamiento del local junto a la policía local, en el edificio multiusos.