965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Presa de possessió de dos noves funcionàries com a administratives. Davant de la presència de l´alcalde, hui han pres possessió dels seus càrrecs com a funcionàries administratives, per promoció interna, per mitjà de concurs-oposició, en l ´Ajuntament de Callosa d´en Sarrià.
 
[CAS] Toma de posesión de dos nuevas funcionarias como administrativas. Ante la presencia del alcalde, hoy han tomado posesión de sus cargos como funcionarias administrativas, por promoción interna, por medio de concurso-oposición, en el Ayuntamiento de Callosa d´en Sarrià.