965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] La regidora de Sanitat, Maribel Ferrándiz, informa que el dimarts 5 d´abril, es podrà donar sang en el Centre de Salut (Ptda Mirantbó s/n), en horari de 16.30 a 20.30 hores. 
Per a això es traslladarà a aquest local municipal personal sanitari del Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana.
La província d’Alacant necessita més de 250 donacions diàries per a cobrir les necessitats dels seus pacients i així cobrir tractaments oncològics, intervencions quirúrgiques, parts, accidents, etc.
 
[CAS] La concejal de Sanidad, Maribel Ferrándiz, informa que el martes 5 de abril, se podrá donar sangre en el Centro de Salud (Ptda Mirantbó s/n), en horario de 16:30 a 20:30 horas. 
Para ello se trasladará a este local municipal personal sanitario del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunitat Valenciana.
La provincia de Alicante necesita más de 250 donaciones diarias para cubrir las necesidades de sus pacientes y así cubrir tratamientos oncológicos, intervenciones quirúrgicas, partos, accidentes, etc.