965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Davant l’escassetat de donacions de sang, sol·licitem la col·laboració de tots per a la col·lecta que es realitzarà en Callosa, el dimarts 8 de febrer, en el Centre de Salut de Callosa, de 16.30 a 20:30h.
Els requisits per a donar sang són:
Tindre entre 18 i 65 anys d’edat
Portar el DNI
Pesar més de 50 kg
La Regidora de Sanitat, Maribel Ferrándiz, fa una anomenada “a tothom” perquè tinguem “el gest de generositat que és regalar vida: cada donació pot salvar tres vides i convide a tots alacantins al fet que participen en aquesta jornada o en qualsevol de les quals duu a terme el Centre de Transfusió al llarg de tot l’any”.
 
[CAS] Ante la escasez de donaciones de sangre, solicitamos la colaboración de todos para la colecta que se realizará en Callosa, el martes 8 de febrero, en el Centro de Salud de Callosa, de 16.30 a 20:30h.
Los requisitos para dar sangre son:
Tener entre 18 y 65 años de edad
Llevar el DNI
Pesar más de 50 kg
La Concejal de Sanidad, Maribel Ferrándiz, hace una llamada “a todo el mundo” porque tengamos “el gesto de generosidad que es regalar vida: cada donación puede salvar tres vidas e invito a todos alicantinos al hecho que participan en esta jornada o en cualquier de las cuales lleva a cabo el Centro de Transfusión a lo largo de todo el año”.