965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL]Des de l’Ajuntament t’informem que el dimarts, 19 de setembre, podràs acudir a la donació sang per a contribuir a regalar vida.
Dimarts, 19 de setembre de 2023
De 16.30 a 20.30 h

Centre de Salut

Imprescindible acudir amb el DNI/NIE

Cada aportació compte, amb la donació de sang regales vida.

 

[CAS]

Desde el Ayuntamiento te informamos que el martes, 19 de septiembre, podrás acudir a la donación sangre para contribuir a regalar vida.
Martes, 19 de septiembre de 2023
De 16:30 a 20:30 h

Centro de Salud

Imprescindible acudir con el DNI/NIE

Cada aportación cuenta, con la donación de sangre regalas vida.