965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] La sang és imprescindible per a molts tractaments mèdics i no la podem fabricar.
Per això, aprofitant l’estiu i el temps de vacances, vos animem a DONAR SANG.
– Dimarts 18 de juliol al Centre de Salut
Anima’t a DonarSang perquè pots salvar fins a 3 vides.
[CAS] La sangre es imprescindible para muchos tratamientos médicos y no la podemos fabricar.
Por eso, aprovechando el verano y el tiempo de vacaciones, os animamos a DONAR SANGRE.
– Martes 18 de julio en el Centro de Salud
Anímate a DonarSang porque puedes salvar hasta 3 vidas.