965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL]  La regidora de Sanitat, Maribel Ferrándiz, informa que el dimarts 8 de novembre, es podrà donar sang en la Biblioteca L´Espill (C/ Jaume Roig Núm. 5) ), en horari de 16.30 a 20.30 hores. 
La província d’Alacant necessita més de 250 donacions diàries per a cobrir les necessitats dels seus pacients i així cobrir tractaments oncològics, intervencions quirúrgiques, parts, accidents, etc.
 
[CAS] La concejal de Sanidad, Maribel Ferrándiz, informa que el martes 8 de noviembre, se podrá donar sangre en a Biblioteca L´Espill (C/ Jaume Roig Núm. 5), en horario de 16:30 a 20:30 horas. 
La provincia de Alicante necesita más de 250 donaciones diarias para cubrir las necesidades de sus pacientes y así cubrir tratamientos oncológicos, intervenciones quirúrgicas, partos, accidentes, etc.