965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] La Direcció general d’administració local concedeix ajuda per a finançara actuacions que faciliten la millora d’accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis municipals, mitjançant l’eliminació de barreres arquitectòniques.
Accessibilitat de la casa de cultura 7.429,70.-€ 63%
[CAS] La Dirección general de administración local concede ayuda para financiara actuaciones que facilitan la mejora de accesibilidad de las casas consistoriales y otros edificios municipales, mediante la eliminación de barreras arquitectónicas.
Accesibilidad de la casa de cultura 7.429,70.-€ 63%