965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] La Comissió de Medi Ambient, Energia i Residus Sòlids de la Diputació d’Alacant, ha aprovat una subvenció per a desenvolupar un pla de mobilitat urbana sostenible en Callosa , amb un import de 18.000 euros.

[CAS] La Comisión de Medio Ambiente, Energía y Residuos Sólidos de la Diputación de Alicante, ha aprobado una subvención para desarrollar un plan de movilidad urbana sostenible en Callosa , con un importe de 18.000 euros.