965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] La Diputació d’Alacant concedix una subvenció a l’Ajuntament de Callosa d´en Sarrià de 56.546.-EUR amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que el Covid-19 està suposant sobre pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals de Callosa d´en Sarrià
 
[CAS] La Diputación de Alicante concede una subvención al Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià de 56.546.-€ con destino a minimizar el impacto económico que el Covid-19 está suponiendo sobre pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales de Callosa d’en Sarrià.