965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’educació és un dret humà, un bé públic i una responsabilitat col·lectiva. El 3 de desembre de 2018, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar per consens la resolució 73/25 que proclama el 24 de gener Dia Internacional de l’Educació, a fi de celebrar el paper que exerceix l’educació en favor de la pau i del desenvolupament.
[CAS] La educación es un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva. El 3 de diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por consenso la resolución 73/25 que proclama el 24 de enero “Día Internacional de la Educación”, a fin de celebrar el papel que desempeña la educación en favor de la paz y del desarrollo.