965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Hui celebrem el paper educatiu que desenvolupen els centres d’ensenyament en favor de la pau i del desenvolupament. L’educació és un dret humà i una responsabilitat col·lectiva. La igualtat d’oportunitats en l’aprenentatge suposa per als col·lectius vulnerables l’eliminació de barreres a les quals s’han d’enfrontar aquests grups.
A Callosa tenim la sort de comptar amb una Escola infantil, dos col·legis públics, un col·legi concertat, un institut, el centre d’adults, on es formen xiquets, joves i majors, tant del nostre poble com d’uns altres, per a tindre les eines i el coneixement adequat de cara al seu futur. Un alumnat heterogeni que es retroalimenta i enriqueix gràcies a les diferències que existeixen entre ells.
 
[CAS] Hoy celebramos el papel educativo que desarrollan los centros de enseñanza en favor de la paz y del desarrollo. La educación es un derecho humano y una responsabilidad colectiva. La igualdad de oportunidades en el aprendizaje supone para los colectivos vulnerables la eliminación de barreras a las cuales se tienen que enfrentar estos grupos.
En Callosa tenemos la suerte de contar con una Escuela infantil, dos colegios públicos, un colegio concertado, un instituto, el centro de adultos, donde se forman niños, jóvenes y mayores, tanto de nuestro pueblo como de otros, para tener las herramientas y el conocimiento adecuado de cara a su futuro. Un alumnado heterogéneo que se retroalimenta y enriquece gracias a las diferencias que existen entre ellos.