965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] El dia 21 de setembre és la data triada per l’OMS i la Federació Internacional de l’Alzheimer per a donar a conéixer la malaltia i sol·licitar suport i solidaritat de la població en general, de institucions i d’organismes oficials.
Des de la regidoria de salut, en nom seu Maribel Ferrándiz, es pretén conscienciar a la societat de la realitat que esta malaltia suposa, no sols per als que la patixen, sinó també de les seues importants implicacions entre els familiars-cuidadors d’estes persones.
 
[CAS] El día 21 de septiembre es la fecha elegida por la OMS y la Federación Internacional del Alzheimer para dar a conocer la enfermedad y solicitar apoyo y solidaridad de la población en general, de instituciones y de organismos oficiales.
Desde la concejalía de salud, en nombre suyo Maribel Ferrándiz, se pretende concienciar a la sociedad de la realidad que esta enfermedad supone, no solo para los que la sufren, sino también de sus importantes implicaciones entre los familiares-cuidadores de estas personas.