965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] El dijous 12 d’agost se celebra el Dia Internacional de la Joventut. La commemoració d’aquest dia es va establir en 1999 gràcies a una resolució de les Nacions Unides, i el seu principal objectiu és donar suport a mesures nacionals i internacionals per a millorar la participació de la joventut en la societat, desenvolupar polítiques que afecten directament aquest col·lectiu —com l’educació o l’ocupació—, i establir canals de comunicació entre les diferents organitzacions juvenils al voltant del món.
Per tot això, la Regidoria de Joventut de Callosa d’en Sarrià ha organitzat una sèrie d’activitats. La participació està oberta a tots aquells joves interessats, prèvia inscripció ja que les places són limitades per protocol COVID. Aquesta és la programació:
Dies 9 i 10 agost de 17-20 hores Curs de fotografia amb Telèfon intel·ligent.
Dia 12 agost de 9.00 a 17.00 hores Descens barranc aquàtic en la localitat valenciana d’ANNA.
Email tjcallosadensarria@gmail.com telèfon 698949224
De les dues activitats es proporcionarà informació de manera aïllada pròximament.
Les places són limitades per ordre d’inscripció (Només es podrà fer una inscripció per persona)
Es prendran totes les mesures amb protocol COVID
Els menors deuran a més del full d’inscripció aportar una autorització dels pares.
 
[CAS] El jueves 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud. La conmemoración de este día se estableció en 1999 gracias a una resolución de las Naciones Unidas, y su principal objetivo es apoyar a medidas nacionales e internacionales para mejorar la participación de la juventud en la sociedad, desarrollar políticas que afectan directamente este colectivo —como la educación o la ocupación—, y establecer canales de comunicación entre las diferentes organizaciones juveniles alrededor del mundo.
Por todo esto, la Concejalía de Juventud de Callosa d’en Sarrià ha organizado una serie de actividades. La participación está abierta a todos aquellos jóvenes interesados, previa inscripción puesto que las plazas son limitadas por protocolo COVID. Esta es la programación:
Días 9 y 10 agosto de 17-20 horas Curso de fotografía con Smartphone.
Día 12 agosto de 9.00 a 17.00 horas Descenso barranco acuático en la localidad valenciana de ANNA.
Email tjcallosadensarria@gmail.com teléfono 698949224
De las dos actividades se proporcionará información de manera aislada próximamente.
Las plazas son limitadas por orden de inscripción (Solo se podrá hacer una inscripción por persona)
Se tomarán todas las medidas con protocolo COVID
Los menores deberán además de la hoja de inscripción aportar una autorización de los padres.