965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] El dia 2 de maig va ser el Dia Internacional contra l’Assetjament Escolar, per tal motiu i durant aquest mes, l’inspector-Cap de la Policia Local i la psicòloga del Gabinet Psicopedagògic Municipal han realitzat diverses sessions informatives als alumnes dels cursos superiors dels CEIP Bernat de Sarrià i Mirantbò, sobre l’assetjament tecnològic i l’ús segur de les TIC 
 
[CAS] El día 2 de mayo fue el Día Internacional contra el Acoso Escolar, por tal motivo y durante este mes, el inspector-jede de la Policía Local y la psicóloga del Gabinete Psicopedagógico Municipal han realizado varias sesiones informativas a los alumnos de los cursos superiores de los CEIP Bernat de Sarriá y Mirantbò, sobre el acoso tecnológico y el uso seguro de las TIC