965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

[VAL] Des de l’Ajuntament agraïm a l’alumnat de 6é de primària dels col·legis Bernat de Sarrià, Mirantbò, a l’alumnat de 1r d’ESO de l’IES Rodolfo Llopis, Colla el Pinyol i al centre Doble Amor per la seua participació en la lectura del manifest del 8 M . Continuem construint una societat igualitària.

[CAS] Desde el Ayuntamiento agradecemos al alumnado de 6º de primaria de los colegios Bernat de Sarrià, Mirantbò, al alumnado de 1º de ESO del IES Rodolfo Llopis, Colla el Pinyol y al centro Doble Amor por su participación en la lectura del manifiesto del 8 M . Continuemos construyendo una sociedad igualitaria.