965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Alcalde Andrés Molina juntament amb la regidora i tècnics municipals visiten les execució de de els treballs d’enderrocament de l’immoble situat en Ctra d’Alacant núm. 16 denominat com “Algepseria”.
L’execució d’este enderrocament respon a la petició dels veïns i usuaris, ja que, a l’ésser una zona de pas als estacionaments existents i donat l’estat de l’immoble, suposant un risc per als usuaris de la via publica i els immobles .
 
[CAS] El Alcalde Andrés Molina junto con la concejal y técnicos municipales visitan las ejecución de de los trabajos de derribo del inmueble situado en Ctra d’Alacant n.º 16 denominado como “Algepseria”.
La ejecución de este derribo responde a la petición de los vecinos y usuarios, ya que, al ser una zona de paso a los estacionamientos existentes y dado el estado del inmueble, suponiendo un riesgo para los usuarios de la vía publica y los inmuebles .