965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Els dies 3, 4 i 6 de maig l’alumnat de 2º ESO de l’IES Rodolfo Llopis de Callosa d’en Sarrià, aprendran a realitzar un guió de cinema, mitjançant una metodologia participativa.
Es tracta d’una proposta diferent que pretén treballar amb la joventut l’ús adequat de les tecnologies de manera dinàmica, activa i reflexiva.
El curs serà impartit per FAD Joventut, amb el suport de la Diputació d’Alacant i la col·laboració en la gestió d’organització, del Departament de Joventut de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià.
 
[CAS] Los días 3, 4 y 6 de mayo el alumnado de 2ª ESO del IES Rodolfo Llopis de Callosa d’en Sarrià, aprenderán a realizar un guión de cine, mediante una metodología participativa.
Se trata de una propuesta diferente que pretende trabajar con la juventud el uso adecuado de las tecnologías de forma dinámica, activa y reflexiva.
El curso será impartido por FAD Juventud, con el apoyo de la Diputación de Alicante y la colaboración en la gestión de organización, del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià.