965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL]  Ha finalitzat el “curs de fotografia amb Telèfon Smartphone”, oferit per la regidoria de Joventut que dirigeix Francisco Mendoza i dirigit a tots els joves del municipi d’entre 12 i 30 anys.
El curs ha sigut impartit per Jordi Cantó Such i l’objectiu marcat era aprendre coneixements fotogràfics bàsics i posar-los en pràctica dia a dia.
S’han impartit classes teòriques sobre el funcionament de la càmera del Smartphone, tècniques fotogràfiques, regles de composició i aplicacions per a la presa i retoc fotogràfics, traslladant aqueixos coneixements a una sessió pràctica per Callosa d’en Sarrià i els seus llocs més emblemàtics.
 
[CAS]  Ha finalizado el “curso de fotografía con Teléfono Smartphone”, ofrecido por la concejalía de Juventud que dirige Francisco Mendoza y dirigido a todos los jóvenes del municipio de entre 12 y 30 años.
El curso ha sido impartido por Jordi Cantó Such y el objetivo marcado era aprender conocimientos fotográficos básicos y ponerlos en práctica día a día.
Se han impartido clases teóricas sobre el funcionamiento de la cámara del Smartphone, técnicas fotográficas, reglas de composición y aplicaciones para la presa y retoque fotográficos, trasladando esos conocimientos a una sesión práctica por Callosa d’en Sarrià y sus lugares más emblemáticos.