965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià, a través de la Regidoria d’Educació, que dirigeix Mari Carmen Bou, recorda que l’admissió per a l’escola infantil municipal donarà principi el 26 d’abril.
SOL·LICITUD
INFO

[CAS] El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià, a través de la Concejalía de Educación, que dirige Mari Carmen Bou, recuerda que la admisión para la escuela infantil municipal dará comienzo el 26 de abril.
SOLICITUD
INFO