965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL]  L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià autoritzarà, amb caràcter general, tota crema de restes vegetals en el seu àmbit competencial.
A partir de demà, 16 de setembre, es podrà acudir a les decències de l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament per a obtindre ELS PERMISOS DE CREMAR.
 
[CAS] El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià autorizará, con carácter general, toda quema de restos vegetales en su ámbito competencial. A partir de mañana, 16 de septiembre, se podrá acudir a las decencias de la Oficina Técnica del Ayuntamiento para obtener LOS PERMISOS DE QUEMAR