965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Ajuntament informa que, segons l’informe del Servici de Salut Pública , sobre Covid a Callosa, s’està registrant un augment diari de casos en el municipi.
Des de l’Ajuntament es prega als veïns/es que, davant del repunt de casos a nivell nacional, comarcal i municipal ocasionat per la variant omicrón, extremen les precaucions i facen degut seguiment i compliment dels protocols sanitaris i de normes elementals de seguretat sanitària.
 
[CAS] El Ayuntamiento informa que, según el informe del Servicio de Salud Pública , sobre Covid en Callosa, se está registrando un aumento diario de casos en el municipio.
Desde el Ayuntamiento se ruega a los vecinos/as que, ante el repunte de casos a nivel nacional, comarcal y municipal ocasionado por la variante omicrón, extremen las precauciones y hagan debido seguimiento y cumplimiento de los protocolos sanitarios y de normas elementales de seguridad sanitaria.