965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] La nostra localitat forma part de l’itinerari de la 1a Etapa de la 8a edició de la Costa Blanca Bike Race 2022.
Municipis de trànsit: Altea, Tàrbena, Bolulla, Castell de Guadalest, Callosa d’en Sarria.
Data de celebració: 27 de gener de 2022.
Hora d’inici: 08:00 Hora de fi: 17:00 pm.
A continuació us deixem amb unes instantànies orientatives sobre l’horari de pas aproximat per cada tram , així com el recorregut reflectit al mapa indicatiu.
 
[CAS] Nuestra localidad forma parte del itinerario de la 1ª Etapa de la 8ª edición de la Costa Blanca Bike Race 2022.
Municipios de tránsito: Altea, Tárbena, Bolulla, Castell de Guadalest, Callosa d’en Sarria.
Fecha de celebración: 27 de enero de 2022.
Hora de inicio: 08:00 am Hora de fin: 17:00 pm.
A continuación os dejamos con unas instantáneas orientativas sobre el horario de paso aproximado por cada tramo, así como el recorrido reflejado en el mapa indicativo.