965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] David Fernández, Coordinador Provincial de FVMP, es va reunir amb l’Alcalde, Andrés Molina, i la Regidora de Promoció de la Ocupació, Maribel Ferrándiz, per a establir una estratègia territorial integral que permeta crear una xarxa col·laborativa que pose en valor el treball del responsable de promoció de l’ocupació a l’ajuntament, facilitant el traspàs d’informació, els mecanismes de col·laboració i una visió integral de les actuacions en els diferents territoris.

[CAS] David Fernández, Coordinador Provincial de FVMP, se reunió con el Alcalde, Andrés Molina, y la Concejal de Promoción de la Ocupación, Maribel Ferrándiz, para establecer una estrategia territorial integral que permita crear una red colaborativa que pongo en valor el trabajo del responsable de promoción de la ocupación al ayuntamiento, facilitando el traspaso de información, los mecanismos de colaboración y una visión integral de las actuaciones en los diferentes territorios.