965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Des de la  regidoria  d’Educació, s´informa de la Convocatòria Local de Beques Erasmus o de Mobilitat Internacional Universitària, amb destinació als estudiants del curs 2022-2023 que hagen realitzant estudis dins del Programa Erasmus.
Consiste en la concessió d’una ajuda que servisca de complement a la ja rebuda pel programa oficial.
Els estudiants que desitgen obtindre esta ajuda hauran de realitzar la corresponent sol·licitud, tenint de termini per a això fins al pròxim dia 31 d’agost.
 
 
 
[CAS] Desde la concejalía de Educación, se informa de la Convocatoria Local de Becas Erasmus o de Movilidad Internacional Universitaria, con destino a los estudiantes del curso 2021-2022 que hayan realizando estudios dentro del Programa Erasmus.
Consiste en la concesión de una ayuda que sirva de complemento a la ya recibida por el programa oficial.
Los estudiantes que deseen obtener esta ayuda deberán realizar la correspondiente solicitud, teniendo de plazo para ello hasta el próximo día 31 de agosto.