965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] La Presidenta de l’Associació d’Empresaris de Callosa de l´AES, Cristina Botella, l’Alcalde, Andrés Molina, i la Regidora de Comerç, Mari Carmen Bou, han signat un Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació d’Empresaris.
Aquest conveni consisteix a desenvolupar un programa d’activitats que tenen com a objectiu dinamitzar el comerç del Municipi.
Així mateix, per part de la presidenta, van ser plantejades diverses inquietuds sobre l’optimització dels seus negocis i diversos aspectes de les actuacions municipals relacionades amb la seua activitat i entorn.
 
[CAS] La Presidenta de la Asociación de Empresarios de Callosa de el AES, Cristina Botella, el Alcalde, Andrés Molina, y la Regidora de Comercio, Mari Carmen Bou, han firmado un Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios.
Este convenio consiste a desarrollar un programa de actividades que tienen como objetivo dinamizar el comercio del Municipio.
Así mismo, por parte de la presidenta, fueron planteadas varias inquietudes sobre la optimización de sus negocios y varios aspectos de las actuaciones municipales relacionadas con su actividad y entorno.