965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Ajuntament continuarà donant suport a la labor d’atenció a persones amb discapacitat que realitzen des de l’Associació Doble Amor en tota la Marina Baixa. Així es va fer efectiu mitjançant la signatura del conveni de col·laboració. El president del Doble Amor, Casimiro Vila, agraeix aquesta col·laboració per a donar suport a l’organització de programes i activitats destinats a fomentar la integració social i la inserció laboral dels usuaris d’aquest Centre, persones amb discapacitat intel·lectual i funcional de la comarca.

[CAS] El Ayuntamiento seguirá apoyando la labor de atención a personas con discapacidad que realizan desde la Asociación Doble Amor en toda la Marina Baixa. Así se hizo efectivo mediante la firma del convenio de colaboración. El presidente del Doble Amor, Casimiro Vila, agradece esta colaboración para apoyar la organización de programas y actividades destinados a fomentar la integración social y la inserción laboral de los usuarios de este Centro, personas con discapacidad intelectual y funcional de la comarca.