965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Ajuntament de Callosa ha renovat el conveni de col·laboració que manté amb l’associació comarcal ‘Mujeres con Voz’, que treballa des de la seua fundació donant suport a dones que estan vivint situacions de maltractament i no saben què fer o com eixir.
La regidora d’Igualtat, Mari Carmen Bou, ha destacat que l’objecte del conveni, és fer costat a les activitats i programes que desenvolupa aquesta organització, en matèria de lluita contra la violència de gènere i a favor de dones en situació d’exclusió social.
Des de l’Ajuntament es reconeix i valora el treball realitzat per les diferents associacions assentades en la localitat, canalitzadores totes i cadascuna d’elles dels interessos i inquietuds de la ciutadania. Però també resulta fonamental el suport i reconeixement del paper exercit per associacions d’àmbit comarcal com a ‘Mujeres con Voz’, una entitat sense ànim de lucre que es dedica a ajudar a dones que pateixen violència de gènere o que estan en risc d’exclusió social.
‘Mujeres con Voz’ disposa de serveis d’assessorament legal, psicològic, administratiu i, en definitiva, ofereix una resposta càlida, oportuna i eficient als qui estan vivint situacions de maltractament i no saben què fer o com eixir. L’associació, a més, realitza una important labor de conscienciació a través de xarrades i col·loquis.
 
[CAS] El Ayuntamiento de Callosa ha renovado el convenio de colaboración que mantiene con la asociación comarcal ‘Mujeres con Voz’, que trabaja desde su fundación apoyando a mujeres que están viviendo situaciones de maltrato y no saben qué hacer o como salir.
La concejal de Igualdad, Mari Carmen Bou, ha destacado que el objeto del convenio, es apoyar a las actividades y programas que desarrolla esta organización, en materia de lucha contra la violencia de género y a favor de mujeres en situación de exclusión social.
Desde el Ayuntamiento se reconoce y valora el trabajo realizado por las diferentes asociaciones asentadas en la localidad, canalizadoras todas y cada una de ellas de los intereses e inquietudes de la ciudadanía. Pero también resulta fundamental el apoyo y reconocimiento del papel ejercido por asociaciones de ámbito comarcal como ‘Mujeres con Voz’, una entidad sin ánimo de lucro que se dedica a ayudar a mujeres que sufren violencia de género o que están en riesgo de exclusión social.
‘Mujeres con Voz’ dispone de servicios de asesoramiento legal, psicológico, administrativo y, en definitiva, ofrece una respuesta cálida, oportuna y eficiente a quienes están viviendo situaciones de maltrato y no saben qué hacer o como salir. La asociación, además, realiza una importante labor de concienciación a través de charlas y coloquios.