965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Ajuntament de Callosa d´en Sarrià informa que els veïns i veïnes poden sol·licitar a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per mitjana de la nostra Oficina Tècnica, situada en C/ Ramón y Cajal, les ajudes per a pal·liar els danys produïts per les pluges del passat mes de març.
El termini és de 15 dies.
 
[CAS] El Ayuntamiento de Callosa d´en Sarriá informa que los vecinos y vecinas pueden solicitar a la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por media de nuestra Oficina Técnica, situada en C/ Ramón y Cajal, las ayudas para paliar los daños producidos por las lluvias del pasado mes de marzo.
El plazo es de 15 días.