965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Mª Carmen Bou, regidora d’Educació, acudeix a la reunió del Consell Territorial de Formació Professional, que s’ha celebrat aquest matí en la sala d’actes de la Casa de Cultura.
Aquest consell el formen representants de la Direcció General de Formació Professional, LABORA, centres educatius, ADLs, ajuntaments, entitats empresarials, sindicats i CDT. En la reunió s’ha presentat l’informe d’estudi de Necessitats Formatives a la comarca de la Marina Baixa. Aquest informe pretén servir de guia per a la planificació de l’oferta de Formació Professional. FP per a l’ocupació i altres programes formatius de la Marina Baixa.
L’objectiu és recaptar dades formatives i productives de l’àrea per a així ajustar l’oferta formativa d’FP a les necessitats del mercat de treball.
 
[CAS]  Mª Carmen Bou, concejala de Educación, acude a la reunión del Consejo Territorial de Formación Profesional, que se ha celebrado esta mañana en el salón de actos de la Casa de Cultura.
Este consejo lo forman representantes de la Dirección General de Formación Profesional, LABORA, centros educativos, ADLs, ayuntamientos, entidades empresariales, sindicatos y CDT. En la reunión se ha presentado el informe de estudio de Necesidades Formativas en la comarca de la Marina Baixa. Este informe pretende servir de guía para la planificación de la oferta de Formación Profesional. FP para el empleo y otros programas formativos de la Marina Baixa.
El objetivo es recabar datos formativos y productivos del área para así ajustar la oferta formativa de FP a las necesidades del mercado de trabajo.